Koho voliť za Primátora a mestských a miestnych poslancov v Bratislave – 2018

Update: Pridané info kto bol zvolený.

V skratke:

Celý zoznam kandidátov pripravený na tlač (Nech si to viete zobrať so sebou)

Odporúčam voliť taktikou:

 1. Hrčka odporúča kandidátov z iniciatívy PRE Petržalku (platí len ak ste z Petržalky)
 2. Ďalej by som ich doplnil ľudmi z Team Vallo
 3. Ďalej by som ich doplnil ľudmi z koalície stranami SaS, NOVA, KDH, OKS a SME rodina (nie všetci z nich patria do iniciatívy PRE Petržalku, preto tento bod nie je totožný s bodom 1 ale rozširujúci).

Konkrétne teda:

Primátor – Bratislava:

Matúš Vallo (zvolený) (ak z nejakého dôvodu nechcete tak potom Jána Mrvu). Vysvetlenia ku všetkým kandidátom v článku nižšie.

Starosta

Petržalka:

Ján Hrčka (zvolený) (Nezávislý) – dlhodobo odhaľuje korupciu, hlasuje proti developerom a za Petržalku a Bratislavu. Jeho práca sa dá overiť na jeho blogu alebo tu krátke zhrnutie na Nku.

Ak ho z nejakého dôvodu nepreferujete tak potom Elena Pätoprstá (bojovala proti 4prúdovke, dlhodobo hlasuje v prospeche občanov) alebo Tatiana Kratochvílová (píše sa o nej, že je dopravná odborníčka, pracovala aj na dokončení Starého mostu).

Karlova Ves:

Dana Čahojová (zvolená) – Hrčka bol toho času jej prednostom, taktiež som s ňou krátko komunikoval aj osobne. Taktiež ju odporúča Martin Kugla.

Rača:

Michal Drotován (zvolený) – Odporúča Martin Kugla. Taktiež som s ním krátko komunikoval osobne. Spolupracoval aj s Čahojovou pokiaľ viem.

Staré mesto:

Zuzana Aufrichtová (zvolená) – Taktiež ju odporúča Martin Kugla alebo aj Jakub Goda.

Nové mesto:

Matúš Čupka (nezvolený) – Jeho aktivitu vnímam na FB dlhodobo, ale pekne ju zhrnul Martin Kugla: „Dlhoročný aktivista, zakladateľ a hybná sila Zelenej hliadky, je za ním obrovský kus práce v odstraňovaní čiernych skládok, skvalitňovaní verejného priestoru, odhaľovane nelegálnych reklám, (nielen) v Novom meste. Postavil silný tím, spojením aktivistov a všetkých opozičných politických strán, so silným programom.“

Devínska Nová Ves:

Rastislav Tešovič (nezvolený) – odporúča Martin Kugla

Mestské zastupiteľstvo

Petržalka (Volebný obvod 16):

Volí sa 10 poslancov za Petržalku (ale napíšem ich viac keby sa vám nejaký z prvých nepáčil):

 1. Ján Hrčka (zvolený) (mám osobnú skúsenosť)
 2. Elena Pätoprstá (zvolená) (mám osobnú skúsenosť + dlhodobo aktívna za správne veci)
 3. Tatiana Kratochvílová (zvolená) (Team Vallo, dopravná odborníčka, pracovala na dokončení Starého mosta)
 4. Ján Budaj (zvolený) (dlhodobo aktívny za správne veci)
 5. Tomáš Palkovič (zvolený) (Team Vallo + osobne poznám + z Cyklokoalície)
 6. Ovečková (nezvolená) (odporúča Hrčka)
 7. Hrehorová (nezvolená) (odporúča Hrčka)
 8. Vydra (nezvolený) (odporúča Hrčka)
 9. Vetrák (zvolený) (odporúča Hrčka)
 10. Cmorej (zvolený) (odporúča Hrčka)
 11. Karman (zvolený) (odporúča Hrčka)
 12. Dolinay (zvolený) (odporúča Hrčka)
 13. Kimerlingová (nezvolená) (odporúča Hrčka)
 14. František Brliť (nezvolený) (Team Vallo)
 15. Boris Hrbáň (nezvolený) (Team Vallo)
 16. Dušan Jaura (nezvolený) (Team Vallo)
 17. Ľuboš Kačírek (nezvolený) (Team Vallo)
 18. Michala Kozáková (nezvolená) (Team Vallo)
 19. Jakub Kuruc (nezvolený) (Team Vallo)
 20. Drahan Petrovič (nezvolený) (Team Vallo)
 21. Adam Sarlós (nezvolený) (Team Vallo)

Ružinov (Volebný obvod 3 – volia sa 7 poslanci)

 1. Katarína Šimončičová (nezvolená) – odporúča Martin Kugla
 2. Lucia Štasselová (zvolená) – odporúča Martin Kugla
 3. Ivor Švihran (nezvolený) – odporúča Martin Kugla
 4. Michal Brat (zvolený) – odporúča Martin Kugla
 5. Bodnár (nezvolený) – odporúča Hrčka
 6. Kaliský (nezvolený) – odporúča Hrčka
 7. Machata (nezvolený) – odporúča Hrčka

Nové mesto (Volebný obvod 5 – volia sa 4 poslanci)

 1. Jakub Mrva (zvolený) – odporúča Martin Kugla aj Hrčka
 2. Martin Vlačiky (zvolený) – odporúča Martin Kugla aj Hrčka
 3. Juraj Petrovič (nezvolený) – odporúča Martin Kugla aj Hrčka
 4. Árva (nezvolený) – odporúča Hrčka

Mestské zastupiteľstvo – Ostatné časti

Išiel by som taktikou:

 1. Podľa článku od Hrčku, volil by som mená čo sú v tabuľkách zelenou (pozor v niektorých mestských častiach zvýraznil viac mien ako je možné voliť) a taktiež článku od Martina Kuglu. Ideálne ak je meno aj u Hrčku aj u Kuglu.
 2. Ak by ich bolo málo alebo by sa vám niekto nezdal, prihodil by som tam niekoho z tímu Vallo (na hlasovacom hárku bude vraj pri každom mene bude aj názov koalície, ktorá ho volí).

Pomôcť vám môže aj to ako hlasovali doterajší poslanci pri dôležitých situáciach za posledné roky: Volebná pomôcka pre Bratislavčanov: ako hlasovali poslanci v kľúčových momentoch

Miestne zastupiteľstvo:

Iné časti ako Petržalka

Išiel by som taktikou popísanou o pár riadkov vyššie pre mestských poslancov. Predpokladám, že veľa z nich sa bude prekrývať.

Petržalka

Tu nájdete do akého volebného obvodu patrí vaša ulica.

Išiel by som taktikou:

 1. Hrčka odporúča kandidátov z iniciatívy PRE Petržalku.
 2. Ďalej by som ich doplnil ľudmi z Team Vallo
 3. Ďalej by som ich doplnil ľudmi z koalície stranami SaS, NOVA, KDH, OKS a SME rodina (nie všetci z nich patria do iniciatívy PRE Petržalku, preto tento bod nie je totožný s bodom 1 ale rozširujúci).

Kokrétne teda:

Petržalka – Volebný obvod č. 1 (volia sa 7 poslanci)

 1. Branislav Kleinert (zvolený), Ing., 41 r., strojný inžinier – energetik, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 2. Ivan Uhlár (zvolený), Mgr., 34 r., právnik, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 3. Jozef Vydra (zvolený), Ing., 58 r., šéfredaktor, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 4. Natália Podhorná (zvolený), Mgr., 38 r., redaktorka, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 5. Adam Sarlós (nezvolený), Bc., 26 r., podnikateľ, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 6. Branislav Sepši (zvolený), Ing. arch., 43 r., architekt, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 7. Miloslav Šmíd (nezvolený), Ing., 62 r., ekonóm, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia

Petržalka – Volebný obvod: 2 (volí sa 5 poslancov)

 1. Tomáš Palkovič (zvolený) (33), Mgr., cykloaktivista, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu
 2. Viera Bieliková (nezvolený) (66), Mgr., právnička, ekonómka, iniciatíva PRE Petržalku, SaS, Nova, KDH, OKS, Sme rodina – Boris Kollár
 3. Ján Karman (zvolený) (36), Ing., stavebný inžinier, iniciatíva PRE Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina
 4. Ivan Lučanič (nezvolený) (33), Mgr., kúzelník a občiansky aktivista, iniciatíva PRE Petržalku, SaS, Nova, KDH, OKS, Sme rodina
 5. Ivan Halmo (zvolený) (36), Mgr., hlavný štátny radca, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu

Petržalka – Volebný obvod: 3 (volí sa 7 poslancov)

 • Pavol Škápik (zvolený) (33), Mgr., analytik Inštitútu sociálnej politiky, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu
 • Milan Polešenský (nezvolený) (41), Mgr., politológ, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu
 • Drahan Petrovič (zvolený) (49), Ing. arch., architekt, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu
 • Ľuboš Kačírek (zvolený) (46), Doc., PhD., historik a kultúrny pracovník, Progresívne Slovensko, Spolu, Team Vallo
 • Gabriela Fulová (zvolený) (39), Ing., chemická inžinierka, iniciatíva PRE Petržalku, SaS, Nova, KDH, OKS, Sme rodinar
 • Iveta Jančoková (zvolený) (34), Mgr., člen výkonnej rady OZ Malíček, iniciatíva PRE Petržalku, SaS, Nova, KDH, OKS, Sme rodina
 • Martin Dinuš (nezvolený) (40), projektový manažér, SaS, Nova, KDH, OKS, Sme rodina

Petržalka – Volebný obvod: 4 (volí sa 5 poslancov)

 1. Milan Vetrák (zvolený) (43) JUDr., PhD., právnik a protikorupčný aktivista PRE Petržalku, nezávislý kandidát
 2. Gabriel Fekete (nezvolený) (49), Mgr., obchodný zástupca, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu
 3. Michala Kozáková (zvolený) (31), Ing. arch., referentka, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu
 4. Jakub Kuruc (nezvolený) (25), online manager, občiansky aktivista, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu (viaceri známy mi o ňom povedali, že je pracovitý aktivista)
 5. Michal Novota (36) (nezvolený), Mgr., manažér a aktivista, SaS, Nova, KDH, OKS, Sme rodina (pracuje pre Týždeň)

Petržalka – Volebný obvod: 5 (volí sa 6 polancov)

 1. Lena Bočkayová (zvolený) (40), Mgr., učiteľka, iniciatíva PRE Petržalku, nezávislá kandidátka
 2. Jana Hrehorová (zvolený) (38), občianska aktivistka o.z. Petržalské ihriská, iniciatíva PRE Petržalku, nezávislá kandidátka
 3. Pavel Šesták (zvolený) (71), Ing., občiansky aktivista o.z. Za zeleň Petržalky, Nadácia M.R. Štefánika, iniciatíva PRE Petržalku, nezávislý kandidát
 4. Tatiana Kratochvílová (zvolený) (59), Ing., dopravná inžinierka, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu
 5. Peter Kuffa (nezvolený), (59), podnikateľ, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu
 6. Anna Zelenická (nezvolený) (63), PhDr., zdravotná sestra, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu

Petržalka – Volebný obvod: 6 (volí sa 5 polancov)

 1. Miroslava Makovníková Mosná (zvolený) (35), Mgr., právnička a občianska aktivistka, iniciatíva PRE Petržalku, SaS, Nova, KDH, OKS, Sme rodina
 2. Lýdia Ovečková (zvolený) (40), Ing., ekonómka a občianska aktivistka Petržalské ihriská, iniciatíva PRE Petržalku, SaS, Nova, KDH, OKS, Sme rodina
 3. Ľudmila Pastorová (nezvolený) (40), Mgr., lektorka, iniciatíva PRE Petržalku, SaS, Nova, KDH, OKS, Sme rodina
 4. Katarína Sklenková (nezvolený) (39), Ing., ekonómka a občianska aktivistka, iniciatíva PRE Petržalku, SaS, Nova, KDH, OKS, Sme rodina
 5. Jozef Fischer (zvolený) (38) Bc., Mgr., konateľ s.r.o., zástupca vlastníkov bytov, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia

Podrobnejšie o všetkých kandidátoch na Primátora:

Disclaimer: Nestihol som doplniť a nalinkovať všetku argumentáciu k primátorom tak ako by som chcel, no základ, ktorý som chcel povedať je jasný.

Matúš Vallo

Plusy:

Mínusy:

 • Ako architekt robil tri projekty pre Pentu. Podľa jeho slov sú tie projekty prospešné pre ľudí a nebojí sa ich prezentovať. O konkretne o ktoré ide a ako ich obhajuje je tu od 38:05.
 • Hrčku mu vyčíta financovanie kampane a to, že postavením vlastných kandidátov bez dohody s Hrčkom respektíve Hrčkovou koalíciou triešti hlasy
 • Obchádzanie stropu pri financovaní kampane spomína aj Denník N. Oficiálne je všetko v poriadku aj podľa ministerstva vnútra, ale reálne sa tým v podstate obchádza limit na kampane.

Ján Mrva

Plusy:

 • Silná skúsenosť z komunálu vo Vajnoroch – Bolo to cítiť aj v diskusiach, že z hlavy vedel čísla alebo stav v ktorom sa kauzy alebo projekty nachádzali.
 • Aktívny vo Vajnoroch – Z veľa strán a článkov som počul, že je naozaj aktívny. Aj v diskusiach spomínal ako rieši problémy ihneď (napríklad po ceste na diskusiu volal políciu na nelegálnu herňu o ktorej ho informoval občan).
 • Proti hazardu bol v prvej linii (on ju spolu s ďalšími troma starostami navrhol Nesrovnalovi)

Mínusy:

 • Neštastné konzervatívne výroky [doplniť]
 • Martin Kugla rozoberá volebné prieskumy: „Aby však Mrva zrazu nielen zvrátil pokles, ale dokonca získal dvojnásobný počet hlasov a poskočil zo štvrtého na prvé miesto – je nereálne […] Hlas pre Mrvu, je teda s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou – zahodeným hlasom. […] Preto by som chcel vyzvať voličov p. Mrvu, voličov pravicových strán a vlastne všetkých, ktorí chcú už konečne zmenu v našom meste – zvážte voľbu Matúša Valla. V tomto momente je Vallo najlepšou šancou na zmenu.“

Nesrovnal

Plusy:

 • Bikesharing spustený – Aj keď tu mu vyčítajú, že prečo na neho nebola spravená výberová súťaž. Nesrovnal argumentuje, že lebo Slovnaft prišiel s hotovým a dobrým projektom, mal skusenosť. Podľa Mrvu 1,5 miliona išlo z vrecka Slovnaftu a 0,5 milióna zaplatila Bratislava
 • Mlynske Nivy sa renovujú(?) [doplniť]
 • Trnavske myto sa zrenovovalo (? jeho zásluha, bolo to za optimálnu cenu ?) [doplniť]
 • Starý most dokončený (? jeho zásluha ?) [doplniť]
 • Električka do Petržalky premáva [doplniť]
 • Dá sa prepraovať vlakmi v rámci Bratislavy (? len obmedzene ?) [doplniť]

Minusy:

Zo štyroch zvoliteľných mien je pre mňa nevoliteľný iba Ivo Nesrovnal. Moja osobná skúsenosť s ním je veľmi negatívna.

Václav Mika

 • Zaujimavý názor na jeho pôsobenie v RTVS zhŕňa Martin Kugla:

Mika totiž síce má imidž človeka, ktorý vedel v STV odolávať tlakom. V skutočnosti ho však do tejto funkcie dostal práve Smer. A v kľúčových veciach vždy Smeru vyhovel. Bolo treba z STV odstrániť Lampu? Stalo sa. Bolo treba pred prezidentskými voľbami proti Kiskovi zahrať dokument o scientológoch? Zahral sa. Keď sa v r. 2015 Smer rozhodol zviesť na protiutečeneckej hystérii, správy STV mesiace začínali „antiimigračnou štvrťhodinkou,“ ďaleko viac (!) ako bulvárne televízie.

Mika je známy tým, že sa s „každým pozná,“ príjemný chlapík, ktorý sa vie dohodnúť. V tom je ale jeho najväčšie riziko.

Mikov program je doslova zlepenec bežných programových priorít, má nulovú skúsenosť s komunálnou politikou, nie je za nim žiaden odborný tím a nevedel ani predstaviť kandidátov na kľúčové výkonné pozície. Napriek tomu nie je vylúčené, že by mohol byť dobrým primátorom. Ale máme to riskovať?

Mika je však oproti Valovi alebo Mrvovi nepomerne rizikovejším, z hľadiska schopnosti „oslobodiť“ magistrát z vplyvu developerov a oligarchov. A Bratislava už ďalšieho Nesrovnala neprežije…
Druhé volebné odporúčanie preto znie – nevoľte rizikového Miku.

Zoznam všetkých kandidátov v Bratislave na primátorov, starostov aj poslancov

Zoznam všetkých kandidátov v Bratislave na primátorov, starostov aj poslancov

Zdroje pri tvorbe článku:

Petržalka: